Meny
STOCKHOLM OCH DESS ROTEINDELNING 1878-1926
Sammanställt av John Sidén
Rotemansorganisationen

1878 infördes i Stockholm en ny folkbokföringsorganisation. Reformen innebar att staden indelades i 16 distrikt s k rotar. I takt med folkökningen skapades sedan nya rotar, i regel genom att en rote delades i flera. 1926 när rotemansorganisationen avskaffades var antalet rotar 36. I varje rote förestod en roteman en expedition. Där fördes huvudbok, bilaga till huvudbok, in- och utflyttningslängder, födelse- och dödböcker. De löpande förda huvudböckerna - mantalsböckerna - är upplagda i kameral ordning, d v s rote, kvarter, fastighet, hushåll, individ. Ett häfte motsvarar en fastighet under en följd av år. Roteindelningen upphörde 1 juli 1926.

Rotekarta längst ner på denna sida

Rotarna

Rote 1 Storkyrkoroten tillhörde Storkyrkoförsamlingen och omfattade Gamla Stan. Roten bildad 1878-01-01

Rote 2 och 3 Klararoten tillhörde Klara församling och omfattade nedre Norrmalm begränsad av Tunnelgatan i norr och Malmskillnadsgatan i öster. Klararoten var från början (1878-01-01) uppdelad på två rotar men sammanslogs till en rote 1918-08-01.

Rote 4 Kungsholmsroten omfattade från början hela Kungsholmen och tillhörde hela tiden Kungsholms församling men när roteindelningen upphörde omfattade den enbart den östra delen av Kungsholmen och begränsades i väster av Scheelegatan. Roten bildad 1878-01-01.

Rote 5 Tegnérsroten omfattade nedre delen av Adolf Fredriks församling (kvarteren runt Adolf Fredriks kyrka). Roten bildad 1878-01-01.

Rote 6 Observatorieroten omfattade från början hela den del av Adolf Fredriks församling som 1906-05-01 bildade Gustav Vasa församling. Emellertid delades roten 1897-10-01 och kom sedan att utgöra östra delen av Gustav Vasa församling. Roten bildad 1878-01-01.

Rote 7 Jakobsroten omfattade hela det område som från 1906-05-01 ingick i Jakobs församling. Kungsgatan är dess gräns i norr. Roten bildad 1878-01-01.

Rote 8 Roslagsroten kom att så småningom omfatta nedre delen av det område som från 1906-05-01 ingick i Johannes församling. Roten bildad 1878-01-01.

Rote 9 Humlegårdsroten omfattade östra delen av det område som från 1906-05-01 bröts ut ur Hedvig Eleonora församling och bildade Engelbrekts församling. Brahegatan var dess gräns i öster. Birger Jarlsgatan var dess gräns i väster. Roten bildad 1878-01-01.

Rote 10 Nybroroten och rote 11 Artilleriroten tillhörde Hedvig Eleonora församling och rote 10 omfattade västra delen och rote 11 östra delen av denna församlings nuvarande område. Rotarna bildade 1878-01-01.

Rote 12 Sofiaroten omfattade östra delen av dåvarande Katarina församling, denna del utbröts 1917-05-01 och blev Sofia församling. Roten bildad 1878-01-01.

Rote 13 Stadsgårdsroten tillhörde Katarina församling och dess gräns i väster är Åsögatan och dess gräns i söder är Folkungagatan. Roten bildad 1878-01-01.

Rote 14 Skanstullsroten omfattade från början de delar av Katarina församling som inte ingick i rote 12 och 13, alltså de västra och södra delarna. När roteindelningen upphörde omfattade den de mellersta delarna av Katarina församling. Roten bildades 1878-01-01.

Rote 15 Mariaroten omfattade från början den östra delen av Maria församling. När roteindelningen upphörde omfattade den kvarteren kring Maria kyrka. Roten bildades 1878-01-01.

Rote 16 Tantoroten omfattade det område som 1925-05-01 bröts ur Maria församling och bildade Högalids församling. alltså den västra delen av Maria församling. Roten bildades 1878-01-01.

Rote 17 Kronobergsroten var en utbrytning ur rote 4 och omfattade, när roteindelningen upphörde, mellersta delen av Kungsholmen och gräns i väster var Kronobergsgatan. Roten bildad 1885-02-12.

Rote 18 Teknologroten var en utbrytning ur rote 5 och tillhörde Adolf Fredriks församling. Roten bildad 1887-01-01.

Rote 19 Skinnarviksroten var en utbrytning ur rote 15. Norra delen av denna rote blev 1887-01-01 rote 19. Området tillhör Maria församling.

Rote 20 Narvaroten var en utbrytning ur rote 11 och omfattade västra delen av den del av Hedvig Eleonora församling som 1906-05-01 blev Oscars församling. Gärdet, Ladugårdsgärdet, Diplomatstaden och Djurgården omfattades av rote 20. Roten bildad 1891-01-01.

Rote 21 Vanadisroten var en utbrytning ur rote 8 och omfattade norra delen av det område som från 1906-05-01 ingick i Johannes församling. Roten bildad 1893-01-01.

Rote 22 Vasaroten var en utbrytning ur rote 6 och omfattade västra delen av nuvarande Gustav Vasa församling. Roten bildades 1897-10-01.

Rote 23 Karlsviksroten var en utbrytning ur rote 17 och omfattade från början västra delen av Kungsholmen med Kronobergsgatan som gräns i öster. 1908-10-01 kom större delen av detta område att bli rote 29, Kristinebergsroten. Båda dessa rotar utbröts ur Kungsholms församling 1925-05-01 och bildade S:t Görans församling. Roten bildades 1897-10-01.

Rote 24 Karlaroten var en utbrytning ur rote 20 och omfattade östra delen av det område i Hedvig Eleonora församling som 1906-05-01 blev Oscars församling. Skeppargatan var dess gräns i väster. Roten bildades 1899-10-01.

Rote 25 Nytorgsroten var en utbrytning ur rote 14 och omfattade södra delen av nuvarande Katarina församling. Roten bildades 1899-10-01.

Rote 26 Norrtullsroten var en utbrytning ur rote 6 och omfattade östra delen av det område i Adolf Fredriks församling som 1906-05-01 blev Matteus församling. Från början ingick hela Matteus församling i denna rote. Rote 27 Karlbergsroten utbröts 1906-05-01 och Rote 30 Birkaroten utbröts 1911-10-01. Karlbergsroten omfattade området vid Karlbergs station och Birkaroten området norr om det område rote 27 omfattade. Karlbergsvägen var gräns i norr för rote 27. Norrtullsroten (rote 26) bildades 1905-10-01.

Rote 27 se ovan under rote 26

Rote 28 Eriksbergsroten var en utbrytning ur rote 9 och tillhörde i sin helhet Engelbrekts församling Kvarteren runt Engelbrekts kyrka hörde dit liksom Tekniska högskolan, Lill-Jansskogen och Hjorthagen. Roten bildades 1907-10-01.

Rote 29 se ovan under rote 23.

Rote 30 se ovan under rote 26.

Rote 31 Heleneborgsroten var en utbrytning ur rote 16 och tillhörde sedan 1925-05-01 Högalids församling (dessförinnan Maria församling). Den omfattade nordvästra delen av Södermalm. Roten bildades 1911-10-01.

Rote 32 Enskederoten omfattade den del av Brännkyrka församling som 1931-01-01 blev Enskede församling. Roten bildades 1913-01-01 i och med att Brännkyrka församling då blev en del av Stockholms stad. Då bildades också rote 33 Liljeholmsroten. Den omfattade övriga delar av Brännkyrka församling. Ur rote 33 bröts 1914-01-01 ur rote 34 Årstaroten.

Rote 33 se ovan under rote 32.

Rote 34 se ovan under rote 32.

Rote 35 Brommaroten omfattade Bromma församling som 1916-01-01 blev en del av Stockholms stad och då bildades också denna rote.

Rote 36 Helgaroten var en utbrytning ur rote 14 och omfattade den sydvästra delen av Katarina församling. Roten bildades 1917-05-01.