Meny

Index of persons (U - V)

Uddman, Birgit Gunvor K (1937-2009) Pedigree chart
Ufer, Gretchen Charlotta (1890-1958) Pedigree chart
Uhlén, Greta Vilhelmina (1909-1997) Pedigree chart
Ulander, Eva Christina (1954-) Pedigree chart Pedigree chart
Ulander, Sven Harald (1920-1995) Pedigree chart
Ullberg, Astrid Britt Marianne (1934-2015) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Ullberg, Axel Rudolf (1894-1905) Pedigree chart Pedigree chart
Ullberg, Bertil Torsten Ingemar (1925-2007) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Ullberg, Bror Nils (1902-1973) Pedigree chart Pedigree chart
Ullberg, Gunborg Viola Viktoria (1924-)
Ullberg, Karl Einar (1890-1943) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Ullberg, Klas Otto (1861-1898) Pedigree chart
Ullberg, Margit Ingeborg Linnéa (1928-2009) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Ullerfors, Kristofer Åke (1980-) Pedigree chart Pedigree chart
Ullerfors, Lennart Åke (1950-) Pedigree chart
Unger, Karl Evert Gustav (1932-2014) Pedigree chart
Unkuri, Anita Elisabeth (1950-) Pedigree chart
Urbán, Anders Bruno (1963-) Pedigree chart
Urbán, Lisa Maria (1992-) Pedigree chart Pedigree chart
Urbán, Pontus Bruno (1991-) Pedigree chart Pedigree chart
Utterström, Herman Leonard (1893-1963) Pedigree chart
Utterström, Ingrid Margareta (1926-2004) Pedigree chart Pedigree chart

Vaernér, Dagmar Alice (1912-1997) Pedigree chart
Vahlström, Karl Reinhold Vilhelm (1881-) Pedigree chart Pedigree chart
Vahlström, Vilhelm (1846-1893) Pedigree chart
Valentinsson, Kerstin Vivianne (1936-) Pedigree chart
Vallander, Anna (1862-1937) Pedigree chart Pedigree chart
Vallander, Matilda (1865-1899) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vallgren, Agneta Kristina Maria (1949-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vallgren, Ann-Sofi Birgitta (1940-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vallgren, Carl Bertil (1903-1983) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vallgren, Carl Johan David (1870-1960)
Vallgren, Ernst Hilmer (1883-1883) Pedigree chart Pedigree chart
Vallgren, Gunborg Cecilia (1915-) Pedigree chart
Vallgren, Gustaf Einar (1906-1976) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vallgren, Hjalmar Isidor (1876-1934) Pedigree chart
Vallgren, Inger Marianne (1932-1965) Pedigree chart Pedigree chart
Vallin*, Kurt Einar (1941-) Pedigree chart
Vallin, Angela Helena Christina (1973-) Pedigree chart Pedigree chart
Vallin, Elin Matilda (1878-1964) Pedigree chart
Vallin, Ingrid Marika (1970-) Pedigree chart Pedigree chart
Vallin, Lars Johan (1972-) Pedigree chart Pedigree chart
Vallin, Linda Jenny (1976-) Pedigree chart Pedigree chart
Vallin, Linda Mari (1975-) Pedigree chart Pedigree chart
Vallin, Martina Erika (1985-) Pedigree chart Pedigree chart
Vallin, Nils Christian (1967-) Pedigree chart Pedigree chart
Vallin, Sven Åke (1943-2001) Pedigree chart
Van Ee, Mindi Rae (1972-) Pedigree chart
Vandenbark, Justin Rex (1980-) Pedigree chart
Vandenbon, Fred () Pedigree chart
Vandenbon, Kaelin () Pedigree chart Pedigree chart
Vandenbon, Krista () Pedigree chart Pedigree chart
Vandenbon, Kyle () Pedigree chart Pedigree chart
Vannerberg, Elin Amanda (1991-) Pedigree chart Pedigree chart
Vannerberg, Gustav Albin (1994-) Pedigree chart Pedigree chart
Vannerberg, Mats Ola (1961-) Pedigree chart
Varga, Stefan Robert (1968-) Pedigree chart
Vaughan, Maria Brain (1865-1950) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vaughan, Michael () Pedigree chart
Veberg, Knut Harry (1914-1991) Pedigree chart
Vedebrand, Erik Karl Gustav (1977-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vedebrand, Karl Erik Andreas (1972-) Pedigree chart Pedigree chart
Vedebrand, Karl Nore Stefan (1968-) Pedigree chart Pedigree chart
Vedebrand, Tomas Karl Evert (1943-) Pedigree chart
Vedebrand, Tomas Martin Daniel (1969-1986) Pedigree chart Pedigree chart
Vedmar, Anna Maria Therese (1967-) Pedigree chart Pedigree chart
Vedmar, Bengt Anders (1956-) Pedigree chart Pedigree chart
Vedmar, Boel Ann-Chatrine (1959-) Pedigree chart Pedigree chart
Vedmar, Britt Kerstin Cecilia (1955-) Pedigree chart Pedigree chart
Vedmar, Börje Allan (1918-1991) Pedigree chart
Vedmar, Vera Laila Virginia (1947-) Pedigree chart Pedigree chart
Vedner, Arvid Erland (1871-1939)
Vedner, Karl Ivar (1899-1967) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Velander, Allan Conny Sivert (1947-) Pedigree chart Pedigree chart
Velander, Frans Jonas (1979-) Pedigree chart Pedigree chart
Velander, Frans Niklas (1983-) Pedigree chart Pedigree chart
Velander, Frans Ted Johan (1951-) Pedigree chart
Velander, Jessica Marie (1967-) Pedigree chart Pedigree chart
Velander, Karl Ingvar (1939-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Venant, Annie Veronica Stina (1984-) Pedigree chart Pedigree chart
Venant, Erik Axel Kristoffer (1980-) Pedigree chart Pedigree chart
Venant, Jan Erik Rudolf (1950-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Venant, Stig Erik (1918-1993) Pedigree chart
Venant, Ulla Marianne (1948-) Pedigree chart Pedigree chart
Vendel, Greta Ulla Britt (1927-2010) Pedigree chart
Vennerstrand, Helga Sofia (1906-1967) Pedigree chart
Vester, Evy Birgitta (1943-) Pedigree chart
Vestin, Ejvor Edit Linnéa (1920-1992) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vestin, Henny Märta Kristina (1920-2013) Pedigree chart
Vestin, John Gunnar (1883-1956) Pedigree chart
Vestlund, Per Erik Urban (1944-2017) Pedigree chart
Vestman, Anna Marina (1968-) Pedigree chart
Viberg, Anne Helen (1969-) Pedigree chart Pedigree chart
Viberg, Glenn Robert (1975-) Pedigree chart Pedigree chart
Viberg, Glenn Thomas (1945-) Pedigree chart
Viberg, Thomas Detlof (1971-) Pedigree chart Pedigree chart
Vickbom, Emma Louise (1860-1933) Pedigree chart
Viebke, Albert Alexander (1895-1966) Pedigree chart Pedigree chart
Viebke, Astrid Wilhelmina (1888-1977) Pedigree chart Pedigree chart
Viebke, Ella Ellida (1903-1989) Pedigree chart Pedigree chart
Viebke, Georgia Alfhilda (1890-1960) Pedigree chart Pedigree chart
Viebke, Hildur Martina (1898-1974) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Viebke, Johan Albert (1878-1955) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Viebke, Martin Philip (1860-1905) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Viebke, Robert (1900-1984) Pedigree chart Pedigree chart
Viebke, Rut Ingeborg (1892-1974) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Viebke, William Artur (1887-1912) Pedigree chart Pedigree chart
Viëtor, Djürke Dürken Ulferts (1872-1940) Pedigree chart
Vietor, Helen Jeanette (1968-)
Viëtor, Jim Michael Eric (1989-) Pedigree chart
Viëtor, Karl Ludvig Emanuel (1998-) Pedigree chart Pedigree chart
Viëtor, Minnie Lovina Karolina (1995-) Pedigree chart Pedigree chart
Viëtor, Regina Louise (1940-) Pedigree chart Pedigree chart
Viëtor, Ulla Marie-Louise (1965-)
Vigert, Olga Axelin (1883-1969) Pedigree chart
Vik, Andreas Bertil (2001-) Pedigree chart Pedigree chart
Vik, Helen Margareta Olivia (1997-) Pedigree chart Pedigree chart
Vik, Roger Bertil (1967-) Pedigree chart
Vikberg, Elsa Helena (1911-2000) Pedigree chart
Viking, Margit Harriet Viola (1941-) Pedigree chart
Viklund, Fida Elisabeth Ingrid (1986-) Pedigree chart Pedigree chart
Viklund, Gun Annika (1950-) Pedigree chart
Viklund, Joakim Erik Rolf (1983-) Pedigree chart Pedigree chart
Viklund, Lars Erik (1955-) Pedigree chart
Vilander, Elsa Margareta Emilia (1909-1971) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vilander, Erik Elof (1919-1991) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vilander, Johan Gustaf Evert (1911-1993) Pedigree chart Pedigree chart
Vilander, Judit Ingeborg (1917-2012) Pedigree chart Pedigree chart
Vilander, Karl Ragnar (1913-1977) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vilander, Margit Linnéa (1915-1987) Pedigree chart Pedigree chart
Vilgotsson, Harry Ingemar (1928-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vilhelmsson, Frits Edvin Isidor (1906-1997) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vilhelmsson, Gustav Alfrid Ragnar (1893-1918) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vilhelmsson, Henrik* Natanael (1891-1970) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vilhelmsson, Irene Margareta (1932-1994) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vilhelmsson, Karl Fredrik (1888-1937) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vilhelmsson, Klas August (1865-1959) Pedigree chart
Vinberg, Anna Dorothea (1889-1989) Pedigree chart
Vinberg, Anna Märta Katarina (1910-1986) Pedigree chart
Vinkvist, Annika Charlott (1989-) Pedigree chart Pedigree chart
Vinkvist, Irene Pernilla (1995-) Pedigree chart Pedigree chart
Vinkvist, Lars Roger Lennart (1962-) Pedigree chart
Vinkvist, Lars Ronny (1987-) Pedigree chart Pedigree chart
Vinkvist, Lars-Erik Jimmy (1988-) Pedigree chart Pedigree chart
Vinterstö, Selma (1920-1965) Pedigree chart
Viquist, Karl Ronny Valentin (1948-2018) Pedigree chart Pedigree chart
Viquist, Nils Ragnar Valentin (1915-1991) Pedigree chart
Volpe, Matt (1988-) Pedigree chart
Vretholm, Inga Britt Viktoria (1923-) Pedigree chart
Vulcan, Anders Gustaf (1851-1909) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Anders Gustaf (1871-) Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Anna Kristina (1872-) Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Bernt Åke Hilding (1936-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Charlotte Margareta (1972-) Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Christina Margareta (1965-) Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Ester Bernhardina (1894-1986) Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Hulda Olivia (1880-1943) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Lars Peter (1847-1931) Pedigree chart
Vulcan, Märsta Olivia (1910-1981) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Oskar Albert (1886-1948) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Oskar Fritiof (1874-1930) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Richard Helmer (1889-1924) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vulcan, Åke Stefan (1961-) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Alice Natalia (1876-) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Amanda (1874-1964) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Anna Greta (1871-1873) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Anna Lisa (1839-1896) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Augusta (1880-) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Elfrida Elisabet (1882-) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Gustaf (1845-1845) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Gustaf Hilding (1904-1992) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Johan Gottfrid (1889-1891) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Karl Ludvig (1879-1883) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Karl Martin (1876-1878) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Lars Johan (1837-1923) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Maria Christina (1835-) Pedigree chart Pedigree chart
Vulkan, Peter (1811-1886) Pedigree chart
Vuopio, Britt Ann-Kristin (1961-) Pedigree chart
Vällfors, Jan-Erik Emil (1934-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Vällfors, Karin Elisabeth (1948-) Pedigree chart Pedigree chart
Vällfors, Sven Bertil (1938-) Pedigree chart Pedigree chart
Vällfors, Sven Erik (1896-1978)
Västerstig, Kaj Ernest (1928-2012)

Created Mar 11, 2022 by Gunnar Öhrn using Disgen version 2021.