Meny

Pedigree chart Anders Börjesson

1692-1758

Born Apr 23, 1692 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Died Oct 22, 1758 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Anders Börjesson
Born Apr 23, 1692 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Died Oct 22, 1758 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
F Börje Eriksson.
Born troligen tidigast 1635.
Died 1700 in Lilla Westorp, Vinköl (R).

 
 
 
 
 
 
M Annika Svensdotter.
Born before 1667 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Died Apr 17, 1728 in Lilla Westorp, Vinköl (R).

 
 
 
 
 
 

Biography

Born Apr 23, 1692 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Faddrar: Anders Torbiörnsson, Anders Svensson, Hustru Kerstin Pärsdotter piga Anna Pärsdotter och Karin Andersdotter. Det är något oklart med Anders födelsetid. I dopboken anges att Börje Eriksson i Westorp fick en son ANDERS, som döps den 23 april 1692.Det finns dock en anteckning efter 1693 års dop: "Samma år christnades Börjes barn vid Bäcken ANDERS". Samma faddrar, men Kerstin Pärsdotter benämnes Hustru Kerstin i Skogen. Den "förste" Anders kan därför ha dött innan den "andre" Anders föddes. Någon notis om detta har dock inte hittats i begravningsboken. Det kan också vara en tillskrift efter 1693 av pastorn, som hänsyftar till dopet 1692. Mot detta talar dock, att det är samma handstil, dvs samma pastor (Lars Viktorin) som fört böckerna båda åren, och denne skulle väl knappast upprepat vad han själv skrivit. Vid Anders död den 22 oktober 1758 anges hans ålder till 67½ år, dvs han skulle vara född 1691. Dessa åldersangivelser vid 1700-talet är dock mycket osäkra. Levde 1710 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 710:Anders Jacobsson samt hustru och son,styv? ). I MTL 1710 står Anders JACOBSSON, detta måste vara felskrift. Levde 1711 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 711 Anders Jonsson samt hustru och son,styv?). Levde 1724 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 724 Ryttaren Anders, hustru samt piga). Att Anders ej själv betalar mantalspenning år 1724 betyder att han var ryttare i tjänst. Levde 1725 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 725:Ryttaren Anders, hustru och pigan Kerstin). Levde 1726 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 726:Förl Ryttaren Anders m hustru). Levde 1726 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (C:1BegrB:Begravdes Anders Börjessons barn i LW). Levde 1727 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 727:Förl.Anders och hustru). Levde 1730 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 730:Anders och hustru). Levde 1731 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 731:Anders Börjesson och hustru). Levde 1732 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 732:Anders Börjesson och hustru). Levde 1738 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (Mtl 738:Anders Börjesson och hustru och dräng Lars). Levde 1739 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 739:Anders och hustru). Levde 1753 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (MTL 753:Anders Börjesson m h,s Carl,d Stina.3/8mtl). Anders Börjesson är påträffad i domboken ett par gånger.Den 13/2 1739 var han tillsammans med hustruns systers man instämd av hustruns broder Carl Friman angående arvet efter sin då nyligen avlidna svärmoder i Håkesgården, Vinköl. Och den 3/11 1743 hade han och systersonen Börje Jonsson, också i L:a Westorp, blivit instämda av kapten Anders Hård angående en "åkerbit"i Kavlatorp, Öttum, som han menade fråntagits honom. Inkallade vittnen intygade dock att så långt som de kunde minnas hade jordbiten tillhört L:a Westorp, varför kaptenens talan av rätten förklarades ogiltig.(JJ) Död 1758-10-22 i Lilla Westorp, Vinköl (R) (C:2 BegrB67½ år,son t BE o Annika Svensd).
Lived 1710 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1711 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1724 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1725 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1726 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1727 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1730 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1731 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1732 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1738 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1739 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Lived 1753 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Anders Börjesson är påträffad i domboken ett par gånger.Den 13/2 1739 var han tillsammans med hustruns systers man instämd av hustruns broder Carl Friman angående arvet efter sin nyligen avlidne svärmoder i Håkesgården, Vinköl (R).en 3/11 1743 var han och systersonen Börje Jonsson, också i L:a Westorp, blivit instämda av kapten Anders Hård angående en "åkerbit" i Kavlatorp, Öttum, som han menade fråntagits honom. Inkallade vittnen intygade dock att så långt som de kunde minnas hade jordbiten tillhört L:a Westorp, varför kaptenens talan av rätten förklarades ogiltig.
Died Oct 22, 1758 in Lilla Westorp, Vinköl (R).

Relationships and children

Married Mar 15, 1723.
Kierstin Svensdotter. uparrow.png Born May 9, 1699 in Håkesgården, Vinköl (R).
Died May 23, 1766 in Lilla Westorp, Vinköl (R).
Annika Andersdotter. Born 1724 in Vinköl (R).
Died 1771 in Vinköl (R).
Carl Andersson. Born 1728 in Vinköl (R).
Died 1772 in Vinköl (R).
Sven Andersson. Born 1732 in Vinköl (R).
Died 1746 in Vinköl (R).
Stina Andersdotter. Born 1734 in Vinköl (R).
Died 1773 in Vinköl (R).
Maria Andersdotter. Born 1736 in Vinköl (R).
Died 1806 in Vinköl (R).
Gerda Andersdotter. Born 1741 in Vinköl (R).

Created Mar 11, 2022 by Gunnar Öhrn using Disgen version 2021.