Meny

Pedigree chart Gustav Falk

1784-1853

Born Sep 29, 1784 in Skara landsförsamling (R).
Died Fattigstugan Jul 5, 1853 in Synnerby (R).
Gustav Falk tavla1.png
Born Sep 29, 1784 in Skara landsförsamling (R).
Died Fattigstugan Jul 5, 1853 in Synnerby (R).
F Johannes Färdig. tavla1.png
Born omkr. 1750.


 
 
 
 
 
 
M Britta Blomberg. tavla1.png
Born 1754.


 
 
 
 
 
 

Biography

Born Sep 29, 1784 in Skara landsförsamling (R).
Baptized Oct 2, 1784.
Artellerist Göteborgs Artelleri
Soldatuppgifter: Kungl Göta Artilleriregemente och tredje fältCompaniet.Soldatnummer 45. Längd 5 fot 7 tum. Hantverk Kopparslagare.Text i rullan 1816: Anst Nr 45 A Stål transporterades i Nr 20 vid organisationen, 1815 och i dess ställe från Nr 3 hitflyttad (följt av namnet). (1816)1815 var han artillerist i "Det Kungliga Götha Artelleriregemente samt Majoren ochRiddaren Friherre Leijonhufvuds Compagnie, som enligt Kungl Maijt nådiga beffalningmunstrades sf General ??????, Generaladjugtanten Chefen för Kongl.Skaraborgs regemente, Commenderad af Kongl. Svärdsorder med stora korset och riddaren af svärdsordens stora kors. 1:a clafs högre ålborne Friherre Herr Carl Hindric Lofse.med tillförordnad munster Commisarie ????? och Regementsauditeuren Wälåde Herr C Levin uti Götheborg den 1:e Februari 1815.Gustaf har här nr: 3.Enl. AI 512429/1 bodde familjen på torpet Hagen i Synnerby (under torpet Hyttorp i Sandbacken Synnerby). Gustaf flyttade hit från Göteborg 13 aug. 1817, Familjen bor 1824 backstugan Hyttorp.
Died Fattigstugan Jul 5, 1853 in Synnerby (R).
Cause of death: Age
Buried Jul 10, 1853 in Synnerby (R).

Relationships and children

Married Jan 11, 1813 in Synnerby (R).
Maria Christina Pettersdotter. uparrow.png tavla1.png Born Jun 11, 1785 in Hyttorp, Agetorp, Synnerby (R).
Died Sep 17, 1837 in Hyttorp, Agetorp, Synnerby (R).
Maja Cajsa Falk. Born Aug 6, 1816 in Hyttorp, Synnerby (R).
Died Jan 20, 1823 in Hyttorp, Synnerby (R).
Brita Lena Falk. rightarrow.png tavla1.png Born Feb 2, 1819 in Hyttorp, Agetorp, Synnerby (R).
Died Söderskogs rote Nyberg, Skara Stad Mar 10, 1892 in Skara Domkyrkoförsamling (R).
Sara Falk. Born Jan 5, 1821 in Synnerby (R).
Died unmarried Jan 21, 1895 in Rote 16 (Tantoroten), Maria Magdalena (AB).
Maja Cajsa Falk. Born Feb 27, 1823 in Hyttorp, Synnerby (R).
Died Jan 4, 1898 in Maria Magdalena (AB).
Johanna Beata Falk. Born Nov 16, 1824 in Hyttorp, Synnerby (R).
Died Oct 16, 1889 in Maria Magdalena (AB).

Life track

Created Mar 11, 2022 by Gunnar Öhrn using Disgen version 2021.