Vykort från Skara

Motiv

Sid.

Motiv

Sid.

Alandersgatan 170 Källeskolan 150 200
Albano 160, 180 Lantmannaskolan (gamla) 180
Bommagatan 20, 150 Läroverket 90, 130
Brandstationen 110 Malmgatan 150, 170
Brinkagatan 170 Marumsgatan 100, 170
Domkyrkan 20, 30, 40, 50, 60, 130, 200 Marumstorget 110
Fisktorget 100, 110 Museet 140
Skara, flygbild 10 Museiparken 140
Fornbyn 140 Oxaskolan 180
Fornmuseet 140 S:t Annegatan 180
Församlingshemmet 150 Skara från gamla vattentornet 10
Gamla Skara 10, 150, 190 Skara Sjukhus 160
Gammal gårdsenteriör 170 Skara Teater 110
Gästgiveriet 190 Skogsbrynet 190
Hindsbogatan 160, 170 Skolgatan 70, 80, 190, 200
Hushållningssällskapet 130 Stadshotellet 60 ,70
Härjevads kyrka 140 Stadskällaren 180
Järnvägsgatan 60 ,70, 100, 120, 130 Stora Torget 90
Järnvägshotellet 120 Surbrunnsallén 160
Järnvägsparken 120 "Syndens väg"? 190
Järnvägsstationen 120 Trädgårdsföreningen 180
Klostergatan 190 Vallgatan 120
Konsistoriehuset 70 Viktoriagården 150
Krabbelund 70 Vinterbild 60
Krönikebrunnen 30, 40

Tillbaka till sidan om Skara (Stänger detta fönster)

Nästa